Skip to main content

Laatste blogs

Hoe om te gaan met automatiseringsangst
Heb je ooit iemand ontmoet met een echte angst? Dat is geen pretje. Het heeft niet heel veel te maken met iemands ratio. Paniek borrelt onder het oppervlak.
Zuiderzeeland in control over informatiebeveiliging en privacy
Zuiderzeeland is een Waterschap in Lelystad. Zuiderzeeland bedient een gebied dat bestaat uit 8 gemeenten en 414.000 inwoners. Zuiderzeeland beheert 365 stuwen, 1200 kilometer aan watergangen en 255 kilometer aan dijken. Dit alles verspreid over een gebied van 250.000 hectare. In de polders die het waterschap beheert liggen zuiveringen, gemalen en dijken. Daarmee zorgt het waterschap voor schoon en voldoende (drink)water en zorgen ze dat alle inwoners in veiligheid kunnen leven, zowel in de steden als op het platteland.
BDO-Benchmark Nederlandse gemeenten 2021: financiële situatie onhoudbaar
Nederlandse gemeenten kampen met ongekende financiële uitdagingen en onzekerheden. Bijna acht op de tien verwacht een tekort over 2021 dat in totaal wordt voorspeld op maar liefst 1,3 miljard euro. Daarmee dreigt het gezamenlijke tekort van gemeenten ten opzichte van 2018 tien keer zo groot te worden.
Hoe veilig is procesautomatisering?
Waterschappen, energiebedrijven, fabrieken, logistieke organisaties: het klinkt als organisaties die niet veel gemeenschappelijk hebben.
Onvoldoende wendbaar om veranderingen snel genoeg te kunnen accommoderen?
Begin januari schreef zorgminister Hugo de Jonge het al in een brief aan de Tweede Kamer: “We zijn onvoldoende wendbaar gebleken om de veranderingen die zich voordeden snel genoeg te kunnen accommoderen.” Hij doelde daarbij op de coronavaccinatie in Nederland die waarschijnlijk eerder had kunnen beginnen als hij de GGD’en eerder had gevraagd de systemen alvast klaar te maken voor grootschalige vaccinaties. Wendbaar zijn om snel in te kunnen spelen op veranderingen is dus voor iedere organisatie belangrijk, maar hoe word je dat en wat bereik je er uiteindelijk mee?
Zet de transitie naar integraal, gecontroleerd (GRC), compliance management door?
Privacy is in aanloop van 25 mei 2018 door veel organisaties opgepakt als project waar de nieuwe wetgeving de trigger heeft gegeven om privacy in te gaan richten. Overal werden projectteams samengesteld en er werd gewerkt aan een opzet van privacy met een beleid, procedures, een verwerkingsregister en het organiseren van rechten voor betrokkenen.
Modern Times: efficiënter vaccineren
Op vrijdag 5 maart stond er een boeiend artikel in het Eindhovens Dagblad. De TU/e- hoogleraar Jan Fransoo heeft met experts het vaccinatie proces doorgelicht.
Cloud? Eerst grip op de technische infrastructuur.
In 2021 staan gemeenten zoals elk jaar voor een hoop uitdagingen. Behalve de negatieve gevolgen van de Coronacrisis heeft 2020 ook verschillende inzichten geboden in het ICT landschap waar we lering uit kunnen trekken.

Overheid365 is powered by Mavim