Skip to main content

Laatste blogs

Naar een moderne i-overheid
Digitalisering gaat snel, ook bij de overheid. Er zijn twee parallelle veranderingsprocessen: de digitalisering van de uitvoerende processen zelf, inclusief informatiehuishouding en besturingsmodellen, en de modernisering van ICT-voorzieningen. Daan Rijsenbrij en Hans Timmerman over de problemen en doelen van een moderne informatievoorziening bij de overheid.
Overheid in Omslag: Waterschap Hunze en Aa’s
In deze eerste editie van Overheid in Omslag spreken we met Richard Smilda, Coordinator Informatiemanagement bij Waterschap Hunze en Aa’s. Waterschap Hunze en Aa’s is verantwoordelijk voor het waterbeheer in Oost-Groningen en Drenthe. Om de taken te kunnen blijven uitvoeren en te voldoen aan de wet- en regelgeving voert het waterschap verschillende digitale veranderingen door in de organisatie. Richard Smilda neemt ons mee achter de schermen.
Betere dienstverlening bij het Ministerie van Financiën door inzicht in processen
Het Ministerie van Financiën werkt voor het afhandelen van klachten, (informatie)verzoeken en storingen van burgers in twee verschillende IT-omgevingen en verschillende teams. Deze manier van werken is niet efficiënt en maakt het moeilijk om informatie van binnenkomende meldingen uit te wisselen. Het staat daarnaast pal tegenover de overheidsbrede visie voor een gecentraliseerde dienstverlening. Het ministerie wil daarom de twee IT-omgevingen voor dienstverlening samenbrengen in een gedeelde service management tool, zonder de regelgeving uit het oog te verliezen.
Van strategie naar uitvoering met process mining
CIO’s bij het Rijk presenteerden onlangs hun i-Strategie voor de periode van 2021 tot 2025. De strategie is uitgewerkt in 10 punten, die volgens de CIO’s van het Rijk prioriteit hebben. Er lopen vier bredere thema’s als rode draad door de speerpunten van de CIO’s, namelijk een betere dienstverlening aan de burger, het op orde hebben van de (digitale) informatiehuishouding en -voorzieningen, veiligheid, openheid en transparantie, en een goede samenwerking tussen overheid, maatschappij en markt.
iBestuur congres 2021: Stel als overheid met digitalisering de burger weer centraal!
Woensdag 15 september was ik te gast bij het iBestuurcongres 2021 in de Fokker Terminal te Den Haag! Tijdens de verschillende sessies van het congres werd des te meer duidelijk dat verdere digitalisering en informatisering noodzakelijk zijn voor de goed functionerende overheid, maar zijn de inzet en uitvoering hiervan een grote uitdaging.
Hoe om te gaan met automatiseringsangst
Heb je ooit iemand ontmoet met een echte angst? Dat is geen pretje. Het heeft niet heel veel te maken met iemands ratio. Paniek borrelt onder het oppervlak.
Hoe veilig is procesautomatisering?
Waterschappen, energiebedrijven, fabrieken, logistieke organisaties: het klinkt als organisaties die niet veel gemeenschappelijk hebben.
Modern Times: efficiënter vaccineren
Op vrijdag 5 maart stond er een boeiend artikel in het Eindhovens Dagblad. De TU/e- hoogleraar Jan Fransoo heeft met experts het vaccinatie proces doorgelicht.
Cloud? Eerst grip op de technische infrastructuur.
Behalve de negatieve gevolgen van de Coronacrisis heeft 2020 ook verschillende inzichten geboden in het ICT landschap waar we lering uit kunnen trekken. Een ICT landschap wat steeds complexer wordt om te beheren en schaalbaar moet zijn om te voldoen aan de uitdagingen van deze tijd.

Overheid365 is powered by Mavim