Skip to main content

Overheid365 Partners

De kracht van Overheid365 ligt in de samenwerking met en tussen partners. Deze partners bieden passende oplossingen door specifieke kennis te delen, door (onderling) samen te werken en door slimme oplossingen te ontwikkelen, die overheidsorganisaties in staat stellen om tijdig en flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de markt en vraagstukken in de maatschappij.  

Thema's en expertise:

Datagedreven overheid 

Digitale tweeling van je organisatie 

Procesgericht werken 

Informatie- strategie 

Effectieve uitvoering sociaal domein 

Compliance management

Klantreizen

Informatiemanagement  

Informatiebeveiliging (BIO) 

Privacymanagement (AVG) 

Proces- en informatie architectuur

Gegevensmanagement  

Omgevingswet transitie 

Assetmanagement Processen 

Omgevingswet transitie 

Uitvoering Participatiewet

Governance, Risk & complianceRisicomanagement 

Rechtmatigheidsverantwoording 

In Control Statement 

IT & Applicatie portfolio management 

Business  en Process Intelligence  

Business analyse  

Datagedreven optimaliseren van processen

ERP implementatie versnellen

Management dashboards 

Lean Management  

Overheid365 is powered by Mavim