Skip to main content

KPMG

Wie zijn wij?

KPMG biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van Audit en Advisory. Onze accountants bieden zekerheden over informatie als hoeders van het economisch verkeer. Onze adviseurs ontwikkelen geavanceerde (digitale) oplossingen voor de economie van morgen. 

Bij ons gaat het niet alleen om wat we doen, vooral om hoe we het doen. Wij geloven dat vooruitgang pas echt vooruitgang is als die goed is voor mens en maatschappij. Dat is People-driven progress.  

Al meer dan 100 jaar werkt KPMG op deze manier met onze klanten samen. Daarbij combineren we de nieuwste technologieën met wat we in alle jaren hebben opgebouwd: een fundament van kennis, expertise en onafhankelijk denken. In onze visie zorgt technologie pas voor vooruitgang als deze wordt ingezet vanuit menselijk inzicht en creativiteit. 

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar: www.kpmg.nl 

Onze expertise

KPMG combineert jarenlange ervaring binnen de publieke sector (o.a. bij departementen, uitvoeringsorganisaties, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en fondsenwervende instellingen) met hoogwaardige vakkennis en kunde. De verankering in ons wereldwijde KPMG-netwerk draagt hier tevens aan bij. Deze combinatie stelt onze adviseurs en accountants in staat om voorbij bestaande patronen te denken en zo te komen tot duurzame oplossingen die passend zijn voor jouw organisatie, Denk hierbij aan:  

Risk & Regulatory

Finance & Business

Strategy & Operations

Digital Transformation

Informatiebeveliging

 

Onze oplossing

Onze maatschappij verandert in hoog tempo. Om economische groei te bevorderen en goed in te kunnen blijven spelen op de behoefte van burgers, moeten organisaties in de publieke sector wendbaar zijn om mee te kunnen veranderen. KPMG helpt organisaties om noodzakelijke veranderingen door te maken, te innoveren, gebruik te maken van nieuwe technologieën en daar verantwoording over af te leggen. 

Burgers en bedrijven hebben steeds hogere verwachtingen van de rol en de dienstverlening van publieke organisaties. De economische crises en de jarenlange budgettaire druk maakt het beantwoorden van deze verwachtingen niet makkelijker. Onder toeziend oog van de kritische samenleving is er blijvend aandacht nodig voor (de inzet van) de juiste structuren, mensen, systemen, cultuur en daar verantwoording over af te leggen. Dit is een uitdaging, maar biedt tegelijkertijd veel kansen voor verbetering. 

Dit gecombineerd met de huidige onzekerheid over de ontwikkeling van het COVID-19-virus, maakt de impact op de publieke sector groot. Zoals minister-president Rutte al meerdere malen stelde: “Het is sturen in de mist, we moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen.” Betrouwbare data en actuele beslisinformatie zijn in deze tijd daarom - meer dan ooit - van essentieel belang. 

De overheid staat hierin voor de taak om zichzelf opnieuw uit te vinden en daarmee recht te doen aan die sterke en mondige positie van de burger en diens hoge verwachtingen. Daarnaast continue besluiten te nemen in een sterk veranderde omgeving. Dat vergt meer dan alleen ‘wat sleutelen’ aan bestaande organisaties en dienstverlening. Het vergt een transformatie, waar organisatorische en technologische aspecten hand in hand gaan (zgn. IT gedreven bedrijfstransformatie, waarbinnen IT-oplossingen in de “Cloud” een steeds prominentere rol krijgen). 

Contactpersonen

Mark Scheurwater
Director | KPMG Advisory N.V.

Jenny Augustinus
Senior manager | KPMG Advisory N.V.

Overheid365 is powered by Mavim