Skip to main content

Audittrail

Wie zijn wij?

Audittrail is de advies- en consultancypartner bij wie je al je compliance vraagstukken kunt beleggen. We zijn een team van innovatieve, gespecialiseerde enthousiastelingen die altijd streven de verwachting van de klant te overtreffen. Mede dankzij onze partners zijn we in staat met innovatieve oplossingen jouw compliance vraagstukken te beantwoorden en op te lossen. Zo krijg je sneller en beter controle, en blijf je ook in control. 

We vinden het belangrijk dat ons advies helder en begrijpelijk is en goede handvatten geeft waardoor de organisatie zélf het advies kan implementeren. Onze rapportages zijn bondig, transparant en geven echt een input voor een blijvende verbeterslag. Onze expertise ligt binnen de domeinen privacy, informatiebeveiliging, awareness, GRC (Governance, risk & compliance), kwaliteit (processen) en zoals onze naam al zegt, auditeren. 

Onze expertise

Audittrail is actief op het gebied van: 

 

Privacy

Awareness

Kwaliteit

Informatiebeveliging

GRC

Auditing

 

Onze oplossing

Audittrail heeft het Compliance Management Framework (CMF) gebouwd. Hiermee kunnen overheidsorganisaties onder andere hun privacy, informatiebeveiliging (en meer onderwerpen) borgen in één systeem.  

Het CMF is een ISMS (information securitymanagement system) en Privacy Informatie Management Systeem (PIMS) gebouwd in 1 softwareoplossing. Alle compliance informatie kan worden verbonden aan jouw Mensen (rollen en functies), Processen en ICT Systemen (applicatie protfolio en architectuur). De oplossing biedt je maximaal inzicht, overzicht, een mooie optie om impactanalyses te maken, geautomatiseerde rapportages (denk aan een autorisatiematrix) en levert tevens een set aan standaard Power-BI dashboards.  

Met het CMF krijg je de complexiteit van jouw compliance vraagstukken in control. Jouw accountantsverklaring, rechtmatigheidsverklaring of managementrapportages kunnen veel eenvoudiger vanuit een centrale bron van waarheid geautomatiseerd gecreëerd worden waarmee vanuit ieder gewenst perspectief geanalyseerd kan worden waar de kruisverbanden, probleemgebieden, blinde vlekken of raakvlakken zitten. 

De oplossing geeft je inzicht in het huidige compliance volwassenheidsniveau van jouw organisatie en het laat zien waar de organisatie mee aan de slag moet om je doelen te behalen. Het helpt je  organisatie de mate waarin je voldoet aan wet- en regelgeving inzichtelijk te maken en maakt van wettelijk verplichte aantoonbaarheid een eenvoudige zaak. 

Meer informatie vind je op https://compliancemanagementframework.nl/ en https://audittrail.nl/ 

Contactpersoon

Ralph Drijver
Business development | Audittrail

Overheid365 is powered by Mavim