Skip to main content

Maandag 21 maart

Een eerste kennismaking met Mavim: op weg naar jouw digitale overheid - On Demand

09:30 - 10:15  |  Mavim

Er zijn grote stappen gemaakt in het digitaliseren van de overheid. De brede dienstverlening van de publieke sector, de uiteenlopende betrokkenen, beperkte middelen en de strenge regelgeving zetten een rem op innovatie. Het platform van Mavim biedt hier echter op meerdere manieren een uitkomst voor door alle informatie omtrent processen, IT en mensen binnen de organisatie vast te leggen én aan elkaar te koppelen. Burt van Dinter legt uit hoe de verbinding tussen jouw processen, applicaties en betrokkenen kan helpen bij het vormgeven van de digitale transformatie binnen jouw overheid.

Met werkende processen naar een toekomstbestendige overheid - On Demand

11:00 - 12:00  |  De Processpecialisten

Tijdens deze sessie wordt besproken hoe Waterschap Noorderzijlvest samen met de Processpecialisten stappen heeft genomen om hun processen te verbeteren en goed in te richten. Dit hebben ze gedaan volgens het principe ‘’voordoen, samendoen, zelf doen’’. Tijdens deze sessie komen onderwerpen aan bod zoals: de opzet van het procesmodel, het in kaart brengen van de processen en het inrichten van de processturing in Mavim. Ook wordt besproken hoe deze verandering succesvol door te voeren binnen de organisatie. 

Bereid je voor op de rechtmatigheidsverantwoording: hoe het eruit ziet in de praktijk - On Demand

13:30 - 14:30  |  Cruxer

Voor waterschappen is het essentieel om nu en in de toekomst goed waterbeheer uit te kunnen voeren, ongeacht de omstandigheden en ontwikkelingen. Dit vereist een herinrichting van de informatievoorziening. In deze sessie wordt besproken hoe Waterschap Zuiderzeeland en Waterschapsbedrijf Limburg samen met Cruxer het herstructureren van de informatievoorziening hebben aangepakt. 

Grip op je digitale informatiehuishouding: Eerst de basis op orde - On Demand

15:00 - 16:00  |  De Blauwe Fabriek

In deze sessie laten Marinka en Nadesja van De Blauwe Fabriek samen met de gemeente Katwijk zien hoe zij met hun aanpak en training ervoor hebben gezorgd dat verschillende disciplines bij elkaar komen en projecten niet meer los van elkaar uitgevoerd worden. En hoe je met kennis en inzicht en de juiste vertaling en toepassing van deze kennis via het Mavim platform grip krijgt op je volledige informatiehuishouding.

Overheid365 is powered by Mavim