Skip to main content

Donderdag 24 maart

Echt werk maken van procesgericht werken voor de uitvoering van de Participatiewet - On Demand

09:30 - 10:30  |  De Processpecialisten & LOOV Advies

In heel Nederland zijn uitvoerende gemeenten, sociale diensten en participatiebedrijven de Participatiewet gaan uitvoeren in een gedecentraliseerd sociaal domein. Ze zijn een heel eind gekomen met de inrichting en uitvoering. Maar is de manier van werken ook optimaal? Sluiten informatiesystemen aan op de uitvoeringspraktijk van een sociale dienst en een participatiebedrijf? En hoe zorg je dat deze uitvoering doelmatig en klantgericht is? Dit zijn vragen die het Participatiebedrijf Stroomopwaarts zich ook afvroeg. In deze sessie gaan Steven Dirker van Stroomopwaarts en Henk Loos van LOOV, ontwerper van het Participatiewet framework in op de belangrijkste lessen die zijn geleerd, de behaalde resultaten en de implementatie voor dit jaar. 

In drie stappen naar grip op je digitale informatiehuishouding met Mavim - On Demand

11:00 - 11:45 |  Mavim

Uit een evaluatie door de overheid blijkt dat de structuur van de informatiehuishouding een van de grootste afremmers is in de digitale transformatie. Het is lastig grip te houden op werkwijzen, waardoor digitalisering moeilijk te realiseren is. Tijdens deze sessie bespreken we hoe je met het Mavim platform aan de hand van 3 principes ‘mine, design en improve’ in één systeem alle informatie kunt beheren en verbinden waardoor je samenhang, overzicht en uiteindelijk innovatie kunt verwezenlijken.  

Informatievoorziening als hart van beleid, toezicht en uitvoering - On Demand

13:30 - 14:30  |  Hunze en Aa's en  DV&O

Om als overheid beter te kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven, is een van de speerpunten om de uitvoering van de werkzaamheden te versterken. Het ICT-landschap binnen het rijk vernieuwen is een belangrijke stap hierin. Dit vraagt echter om een grote omslag in de informatiehuishouding. Tijdens deze sessie bespreken we met Gerard Twigt van Dienst, Vervoer en Ondersteuning (DV&O) en Richard Smilda van Waterschap Hunze & Aa’s hoe ze de uitdaging rondom de informatievoorziening aanpakken en waarom dit nu zo belangrijk is.

Overheid365 is powered by Mavim