Skip to main content

Webinar Hoe leidt een goede informatievoorziening tot een betere uitvoering van de Participatiewet? - On Demand

wo 14 april 13:00 - 14:00

Na vijf jaar Participatiewet blijkt uit onderzoek van Berenschot dat veel organisaties beleid hebben geformuleerd, maar dat de uitvoering vaak nog in ontwikkeling is. Ben je als organisatie volop bezig om deze implementatieslag te maken, dan kan dit webinar een goede start zijn!

Om betrokken partijen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet zet LOOV advies in samenwerking met De Processpecialisten het Participatiewet Framework in. Dit raamwerk helpt gemeenten, SW-bedrijven en arbeidsmarktregio’s met het inrichten, implementeren en verbeteren van het participatieproces.

Het Participatiewet framework ondersteunt organisaties met:

  • Een gemeenschappelijk platform waarin de verschillende processen van ketenpartners worden gevisualiseerd, verbeterd en geborgd;
  • Direct inzicht in waar informatievoorziening verbeterd kan worden; Het voldoen aan de eisen van rechtmatigheid;
  • Het bieden van een basis voor datagedreven werken;
  • Het creëren van draagvlak, inzicht en samenhang voor de medewerkers van de uitvoerende partijen in de participatieketen;
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen en regionale ketenpartners. 
  • Continue kwaliteitszorg-en beheer in een gebruikersvriendelijke cloud omgeving 

Het Participatiewet framework draagt bij aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet: een hogere arbeidsparticipatie en loonwaarde voor de betreffende burgers tegen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie en missie van de uitvoeringsinstantie.

Tijdens het webinar nemen Henk Loos en Vincent Damen je mee in de visie, aanpak en Participatiewet Framework dat LOOV Advies heeft ontwikkeld op basis van 15 jaar praktijkervaring bij uiteenlopende werkbedrijven en gemeenten.

 

Dit webinar is een gezamenlijk initiatief van De Processpecialisten, LOOV Advies en Mavim. Derhalve zullen je gegevens met deze partijen worden gedeeld.

Schrijf je hier in!

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsgegevens

Blijf op de hoogte
Ja ik wil graag informatie van Mavim via e-mail ontvangen. Dit kan gaan over Mavim, onze producten, trainingen, evenementen, enquêtes, promoties en tips voor het optimale gebruik van het Mavim platform. Ik kan mij te allen tijde uitschrijven door onderaan de e-mail op de knop ‘afmelden’ te klikken.

Sprekers

Henk Loos

Henk Loos is directeur van LOOV Advies. Met zijn technisch bedrijfskundige achtergrond en jarenlange ervaring in zowel profit als non-profit organisaties heeft Henk zich toegelegd op het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen waarin de burger, leerling of client centraal staat. Met zijn achtergrond als informatie-en procesmanager bij de sociale werkvoorziening Ergon, is Henk gestart met het modelleren van uitvoeringsprocessen in de Participatiewet.  De publicatie van het boek All@Work | De aanpak voor participeren naar vermogen in 2015 is het fundament geweest van het Participatiewet Framework.

Vincent Damen

Vincent Damen is partner en managementconsultant bij De Processpecialisten. Daarbij is Vincent gespecialiseerd in vraagstukken waarin proces, techniek en het begeleiden van het verandertraject samenkomen. Vincent is momenteel de trekker van het Implementatieteam Klantgericht Samenwerken in Ketens van de Gemeente Utrecht waarin op basis van de principes van Common Ground ketens in het Sociaal en Fysiek domein herontworpen worden. Ook is Vincent betrokken bij de aanpak voor ‘Werkende Processen Omgevingswet’ van de VNG.

Overheid365 is powered by Mavim