Skip to main content

Native Consulting

Wie zijn wij?

‘Native’ staat voor oorspronkelijk: geworteld midden in de samenleving, willen we van toegevoegde waarde zijn. Met onze expertise van het vakgebied en een inspirerende aanpak willen we het verschil maken en richtinggevend zijn. Complexe vraagstukken als intergemeentelijke samenwerking, effectieve en slimme informatievoorziening, excellente dienstverlening en sociale innovatie pakken we aan vanuit de oorsprong van elke organisatie om zodoende draagvlak voor verandering en ontwikkeling te creëren. Native Consulting bevindt zich op het snijvlak van bedrijfsvoering en ICT binnen (lagere) overheden. 

Onze expertise

Native is actief op het gebied van: 

Dienstverlening

Informatieveiligheid & privacy

Digital empowerment

ICT infrastructuur & sourcing

Informatiemanagement

Onze oplossing

Door de toenemende complexiteit van het hedendaags gemeentelijk landschap is grip op de gegevensstromen essentieel. Op het gebied van de AVG en de BIO wordt van gemeenten verwacht dat zij veilig, integer en correct met de gegevens omgaan. Door de cloudtransitie is de gemeentelijke rol veranderd in een opdrachtgever voor (sub)verwerkers en staan haar gegevens verspreid over verschillende externe databases.  Dit veilig, integer en correct managen is al een hele opgave. Vervolgens wordt er een beroep op de vereiste vanuit de Wet Open Overheid gedaan, volgt de ene wettelijke ontwikkeling na de andere en willen gemeenten door middel van datagedreven werken deze gegevens verzamelen en benutten.  

Niet geheel onterecht kan dit gemeenten wel eens overweldigen. Om al deze veranderingen en vraagstukken te faciliteren is het belangrijk om te beginnen met gegevensstromen inzichtelijk te maken. Ondersteund door bijvoorbeeld het Mavim platform kunnen alle gegevensstromen, vanaf het proces waarin ze worden gebruikt of gegenereerd tot aan de technische database waar de stromen uiteindelijk in landen inzichtelijk gemaakt worden. Native Consulting kan door haar ruime ervaring met werken onder architectuur en de gemeentelijke uitdagingen helpen dit inzicht te vergaren, zowel dit visueel vorm te geven alsmede de organisatorische inbedding van dit inzicht bij verantwoordelijke medewerkers. Wij geloven immers dat beide inzichten van belang zijn voor een succesvolle implementatie. 

Contactpersoon

Ramona Pakvis
Adviseur informatieveiligheid & privacy | Native Consulting

Overheid365 is powered by Mavim